Bo Sung Ten mien; ho duong huong canh; hương canh
Để việc tìm kiếm thông tin, địa chỉ truy cập Website dòng họ được thuận tiện hơn, Ban Biên tập Website đã mua, đăng ký và bổ sung tên miền Website từ ngày 21/12/2016
Ngày 21/12/2016
Họ Đường Hương Canh
Ngày 15 tháng Giêng năm Bính Thân (tức ngày 22/02/2016), tại nhà Ông Đường Tác, Họ Đường thị trấn Hương Canh, Bình Xuyên, Vĩnh Phúc đã long trọng tổ chức Lễ giỗ Tổ thường niên.
Ngày 01/03/2016
© BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC GIA TỘC HỌ ĐƯỜNG, HƯƠNG CANH - BÌNH XUYÊN - VĨNH PHÚC