Trải qua lịch sử hàng nghìn năm từ khi loài người có tên và họ, điều kiện thời thế đổi thay; gia đình, dòng họ phân tán lan tỏa muôn nơi sinh cơ lập nghiệp nên Gia phả cũng không được lập ngay từ đầu hoặc không được hệ thống và cập nhật liên tục. Vậy nên việc xác định Cây phả hệ của cả dòng họ là điều rất quan trọng cho muôn đời sau. 

Hoạt động “Tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ” muốn có kết quả phải dựa vào Gia phả của từng dòng, từng Chi họ. Lâu nay Ban liên lạc họ Đường Hương Canh đã quan tâm và muốn đẩy mạnh hoạt động này nhưng lực bất tòng tâm nên kết quả còn hạn chế. Để khâu “Tìm về cội nguồn, kết nối dòng họ” được đẩy mạnh và có kết quả, từ nay Website: hoduonghuongcanh.com sẽ chính thức được mở để đăng tải các thông tin để con cháu họ Đường nghiên cứu, đối chiếu, tìm mối liên quan với dòng họ mình và có kế hoạch kết nối.

Ban Biên tập rất mong các thành viên họ Đường nhiệt tình hưởng ứng, tiếp tục chia sẻ thông tin tư liệu được biết về dòng tộc mình..

Thông tin tư liệu xin gửi về địa chỉ Email: chiendx@petrolimex.com.vn
hoặc Chuyên mục
LIÊN HỆ tại Website: hoduonghuongcanh.com

 

© BẢN QUYỀN WEBSITE THUỘC GIA TỘC HỌ ĐƯỜNG, HƯƠNG CANH - BÌNH XUYÊN - VĨNH PHÚC